سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک دانشگاه

muinavid.vums.ac.ir

سامانه یادگیری الکترونیک آموزش مداوم

el.mui.ac.ir

پروژه های ما

vlab
lms
elnew
newwebsite

مدیریت و کارشناسان:

ِArash Najimi

دکتر آرش نجیمی

رییس مرکز آموزش مجازی

خانم سلیمانی

کارشناس مرکز آموزش مجازی

ِDefaultPic

خانم موسوی

کارشناس مرکز آموزش مجازی

ِDefaultPic

خانم دهقانی

کارشناس مرکز آموزش مجازی

تماس با ما

از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید!
 

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت ، مرکز آموزش مجازی دانشگاه
 

  ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۹۶-۰۳۱۳۷۹۲۵۲۹۴

elearning[@]‎mui.ac.ir