رفتن به محتوای اصلی
x

رسانه ی آموزش مجازی

آشنایی با محیط Classroom Screen
کارگاه آموزش ادوبی کانکت مرکز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- قسمت پنجم
کارگاه آموزش ادوبی کانکت مرکز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- قسمت چهارم
کارگاه آموزش ادوبی کانکت مرکز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- قسمت چهارم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان