رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخچه:

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در دنياي امروز كه عصر فنآوري اطلاعات و ارتباطات است، ضرورت به كارگيري اين فنآوري در كليه علوم بر كسي پوشيده نيست و آموزش پزشكي نيز از اين قاعده مستثني نيست. امروزه  مقوله يادگيري الکترونيک كاربرد روزافزون و گسترده اي در زمينه آموزش پزشكي يافته است.

 يادگيري الكترونيك، بدليل مزاياي ويژه اي از قبيلِ قابل استفاده بودن در تمام ساعات شبانه روز، کاهش زمان هدر رفته،  کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري، ايجاد انگيزه در دانشجويان، داشتن ارتباط بيشتر با فراگيران و كنترل بهتر آنها، فراهم شدن امكانات كار گروهي در محيطهاي چندرسانه اي و كنفرانسهاي الكترونيكي، پوشش مكاني و زماني مناسب براي پاسخگويي به خيل عظيم متقاضيان آموزش و ... منجر به رفع بسياري از اشکالات فعلي شده،  و اجراي آن در کنار آموزش دانشگاهي منجر به ارتقاء وضعيت آموزش دانشجويان خواهد شد.

 

تاریخچه مرکز آموزش مجازی 

يادگيري الكترونيك در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، از حدود يك دهه قبل آغاز گرديد. اولين دوره آموزش مجازي اين دانشگاه، دوره آموزش مبتني بر وب مدلاين  بود كه در سال ۱۳۸۴ به دانشجويان رشته پزشکي جديد الورود ارائه گرديد. از سال 1389، مرکز يادگيري الکترونيک دانشگاه، كار خود را به طور رسمي در مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه آغاز كرد. اولين دوره اين درس، از سال ۱۳۹۰  با شركت ۱۷۸ دانشجو به صورت مجازي ارائه گرديد. در حال حاضر نیز مرکز آموزش مجازی درس ها و دوره های مختلفی به دانشجويان در قالب درس های رسمی به صورت ترکیبی و اساتید دانشگاه در قالب توانمند سازی آموزشی و پژوهشی ارائه می نماید.