رفتن به محتوای اصلی
x

واحد آموزش آنلاین

 از زمان پیدایش اینترنت و رشد تکنولوژی های آموزشی، استفاده از امکانات و قابلیت های آموزش آنلاین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت آموزش آنلاین، تکامل یافته روش آموزش از راه دور و مجازی و برطرف کننده احتیاجات انسان‌های دانش طلب و خواهان یادگیری است. به ویژه اینکه وقت و مکان در این شیوه آموزشی تماما اختیاری است. آموزش آنلاین امروزه توجه بسیاری از مدرسین و موسسات آموزشی را به خود جلب نموده و از مباحث و مصارف بسیار اساسی و پرطرفدار در اینترنت است.

سیستم آموزش آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل این نوع آموزش، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است. ارتباط مدرس و یاد گیرنده در آموزش انلاین، می تواند از طریق ویدئو کنفرانس و یا اینترنت و شبکه های اجتماعی باشد. اگرچه فناوری و تکنولوژی در آموزش ترکیب شده است، بهره وری از آن جهت آموزش و یادگیری همچنان یک چالش است. کارشناسان واحد آموزش آنلاین با تکیه بر دانش فنی به ارائه ی خدمات و رفع مشکلات برگزاری کلاس های آنلاین می پردازند.

online