رفتن به محتوای اصلی
x

شبیه سازی های مجازی

واحد شبیه سازی های مجازی متشکل از زیر مجموعه های بازی و بازی وارسازی، شبیه سازی های محیط آموزشی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و بیمار مجازی است. هدف اصلی این واحد توسعه تجربیات مبتنی بر یادگیری تعاملی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

VR