رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان مرکز

در حال حاضر مرکز آموزش مجازی با یک نفر مسوول و هفت نفر کارشناس مشغول به فعالیت می باشند.

 

نازنین سادات موسوی 

نازنین سادات موسوی

 

مهشید دهقانی

مهشید دهقانی

 

فاطمه کریمیان 

فاطمه کریمیان

 

مریم حقانی 

حقانی

 

بهاره سلیمانی 

بهاره سلیمانی

 

مهسا حسینی 

مهسا حسینی

 

سپیده یزدانی 

سپیده یزدانی