Skip to main content
x
  • Isfahan, beautiful city of God
خبرهای رسمی دانشگاه

آخرین خبرها

بهبود مهارت های خواندن به کمک بازی های ویدئویی
اگر بازی های ویدئویی هیجانی* بجای اینکه مانع آموزش کودکان باشند، می توانستند به بهبود مهارتهای خواندن آنها کمک بکنند،…
گزارش جدیدی در خصوص گسترش استفاده از واقعیت مجازی در آموزش مراقبین سلامت
این گزارش به نحوه استفاده از تکنولوزی های فراگیر مانند واقعیت مجازی* (VR) و واقعیت افزوده* (AR) در بهبود آموزش…
آیا واقعیت مجازی می تواند نقشی در بهبود یادگیری دانشجویان علوم پزشکی و متخصصین سلامت ایفا کند؟
یکی از بزرگترین چالش های متخصصین سلامت، در ارائه آموزش بین رشته ای* (IPE)، زمان بندی و خصوصا اجرای همزمان است. آیا آموزش واقعیت…
600
استاد
13000
دانشجو
40
دانشکده و پژوهشکده
50000
پروژه های پژوهشی و صنعتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان