نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

  • ۲۲ Nov 2017
  • by modir
  • دیدگاه‌ها
فراخوان مقاله، کارگاه و سخنرانی جامع این همایش که از طریق تارنمای آن به آدرس http://cong_elearning9.mums.ir اعلام شده است تا ۳۰ آذر ماه جاری فعال و پذیرای مخاطبان خواهد بود.همچنین در کنار این همایش چهارمینجشنواره محتواهای آموزشی (سینا) برگزار و رسانه های الکترونیکی برگزیده آموزش انتخاب خواهد شد.
 
زمان برگزاری همایش: ۱۹-۲۰ بهمن ماه
مهلت ارسال مقاله، ارائه سخنرانی جامع : ۳۰ آذر ماه
مهلت ارائه پوستر، پانل، کارگاه و سخنرانی : ۳۰ آذر ماه
اعلام نتایج: ۱۵ دی ماه
ارسال متن کامل مقالات: ۳۰ دی ماه