نام و نام خانوادگی

دانشکده

ایمیل

دکتر مژگان نوریان

تغذیه

nourian@hlth.mui.ac.ir

دکتر نیلوفر فرشته نژاد

توانبخشی

niloofarfereshtenejad@gmail.com

دکتر افشین ابراهیمی

بهداشت

A_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir

دکتر سید امیر موسوی

دندانپزشکی

mousavi@dnt.mui.ac.ir

دکتر  فیروزه معین زاده

پزشکی

f.moinzade@med.mui.ac.ir

دکتر مرضیه عادل مهربان

پرستاری

adel@nm.mui.ac.ir

دکتر شیرین السادات بدری

داروسازی

badri@pharm.mui.ac.ir

دکتر راحله کافیه

فناوری های نوین

rkafieh@gmail.com

دکتر پیمان متقی

پزشکی

motaghi@med.mui.ac.ir

دکتر محمدرضا سلیمانی

مدیریت

soleymani@mng.mui.ac.ir

تماس با ما

از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید!
 

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت ، مرکز آموزش مجازی دانشگاه
 

  ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۹۴-۷

elearning[@]‎edc.mui.ac.ir