در دنياي امروز كه عصر فنآوري اطلاعات و ارتباطات است، ضرورت به كارگيري اين فنآوري در كليه علوم بر كسي پوشيده نيست و آموزش پزشكي نيز از اين قاعده مستثني نيست. امروزه  مقوله يادگيري الکترونيک كاربرد روزافزون و گسترده اي در زمينه آموزش پزشكي يافته است.
 
يادگيري الكترونيك، بدليل مزاياي ويژه اي از قبيلِ قابل استفاده بودن در تمام ساعات شبانه روز، کاهش زمان هدر رفته،  کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري، ايجاد انگيزه در دانشجويان، داشتن ارتباط بيشتر با فراگيران و كنترل بهتر آنها، فراهم شدن امكانات كار گروهي در محيطهاي چندرسانه اي و كنفرانسهاي الكترونيكي، پوشش مكاني و زماني مناسب براي پاسخگويي به خيل عظيم متقاضيان آموزش و ... منجر به رفع بسياري از اشکالات فعلي شده،  و اجراي آن در کنار آموزش دانشگاهي منجر به ارتقاء وضعيت آموزش دانشجويان خواهد شد.
 

 تاريخچه:
 
يادگيري الكترونيك در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، از حدود يك دهه قبل آغاز گرديد. اولين دوره آموزش مجازي اين دانشگاه، دوره آموزش مبتني بر وب مدلاين  بود كه در سال ۱۳۸۴ به دانشجويان رشته پزشکي جديد الورود ارائه گرديد. از سال ۱۳۸۹، مرکز يادگيري الکترونيک دانشگاه، كار خود را به طور رسمي در مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه آغاز كرد. اولين دوره اين درس، از سال ۱۳۹۰  با شركت ۱۷۸ دانشجو به صورت مجازي ارائه گرديد. در حال حاضر نیز مرکز آموزش مجازی درس ها و دوره های مختلفی به دانشجويان در قالب درس های رسمی به صورت ترکیبی و اساتید دانشگاه در قالب توانمند سازی آموزشی و پژوهشی ارائه می نماید. 
 

چشم انداز 
از چشم اندازهای این مرکز می توان به هادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت، سترش عدالت در آموزش عالی سلامت، حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و جهانی، هره مندي از فناوري هاي نوین در آموزش عالی سلامت و توسعه فرهنگ مربوط به آموزش مجازی اشاره کرد.

ماموریت ها 
    تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضاي مجازي 
    به روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقاء قابلیت ارائه آنها در فضاي مجازي 
    گسترش زیرساخت هاي فناوري اطلاعات در سطوح صفی و ستادي به منظور بسترسازی آموزش مجازي
    طراحی مدل انگیزشی دانشگاههاي علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیت هاي مجازي
    حمایت و پشتیبانی از کلیه فعالیت های دانشگاه 
    توانمند سازی اساتید و دانشجویان جهت فعالیت در آموزش مجازی

 دستاوردها:
تدوين برنامه كلان يادگيري الكترونيك
راه اندازي سامانه يادگيري الکترونيک(LMS) دانشگاه
تدوين آئين نامه يادگيري الكترونيك
ارائه دوره هاي مجازي
همكاري با برنامه پزشك خانواده در ارائه دوره هاي آموزشي مجازي
راه اندازي و ارائه آموزش مداوم مجازي
كسب عنوان فرآيند برتر كشوري در ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري
و ...

 

تماس با ما

از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید!
 

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت ، مرکز آموزش مجازی دانشگاه
 

  ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۹۴-۷

elearning[@]‎edc.mui.ac.ir