• برخورد با کمردرد

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک دانشگاه

lms.mui.ac.ir

وبینار

webinar.mui.ac.ir

سامانه یادگیری الکترونیک آموزش مداوم

elnew.mui.ac.ir

معرفی مرکز:

يادگيري الكترونيك در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، از حدود يك دهه قبل آغاز گرديد. اولين دوره آموزش مجازي اين دانشگاه، دوره آموزش مبتني بر وب مدلاين  بود كه در سال ۱۳۸۴ به دانشجويان رشته پزشکي جديد الورود ارائه گرديد. از سه سال قبل، مرکز يادگيري الکترونيک دانشگاه، كار خود را به طور رسمي در مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه آغاز كرد.

سامانه يادگيري الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پس از ارزيابي كارشناسانه LMSهاي مختلف از طريق چك ليستي كه پس از مرور متون و مقالات علمي و نيز بررسي علمي سايتهاي آموزش مجازي ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي جهان تدوين شده بود، انتخاب و نهايتا به آدرس اينترنتي زير راه اندازي گرديد:

elnew.mui.ac.ir

lms.mui.ac.ir

بیشتر بخوانید ...

پروژه های ما

مدیریت و کارشناسان:

دکتر آرش نجیمی

رییس مرکز آموزش مجازی

خانم سلیمانی

کارشناس مرکز آموزش مجازی

خانم موسوی

کارشناس مرکز آموزش مجازی

خانم مهندس قادری

کارشناس مرکز آموزش مجازی

تماس با ما

از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید!
 

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت ، مرکز آموزش مجازی دانشگاه
 

  ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۹۴-۷

elearning[@]‎edc.mui.ac.ir